Bangkok ah Asia ghün-kho ung ka gui ah ng'ge-shoi nak

Opening Mass

Cümong tumat nak

Bangkok kho ah Asia kho om ci gui ah Cardinal gui, k'taigümang gui, Bawiphaya gui lah yumtubum gui ng'ge shoi vai ah February 23rd ka noh 27th chüit helih bi khai gui. Asia ci cuh mi thung man gui, mi chü gui, yum nak gui a hei hei ah kya hleih phih avan Khanpughi ung mi ät ci ah kya ci. A van yaica thüi hlei u neh a kya yah ung a shin a bi hnging cuh Khanpughi ah bä nak a kya ci. Avan a k'ni ah ami bi hnging vai mi k'taigü tu pe gui ko.

Add new comment

7 + 1 =