KMSS ah bi lo among

Corona lei a om yah ung mi bi loh vai gui cuh KMSS noh tei ci gui. Pigo Kchukip leh chüih ung tei ci gui a kiak ci. Kut mshi nak, Mgawng uk nak lah kut mshi nak a pung gui cuh tei ci gui.

Add new comment

8 + 11 =