San pigo IDP Camp ung Missa gänap nak bi ci gui

San IDP Camp ung Missa bi ci gui 

San IDP Camp ung k'cho k'chang gui dawng lo neh om ci gui im m'htung ko-kip-le-ät om ci gui a kya ci. Yum nak a hei hei om ci gui ah kya tu lang pang hleih phih Catholic yum-ci-tu gui cuh Saya Peter Thang Om a ng'müm cha kavai suh shan taigü nak k'hngüp ko Novena m'chüp neh tah Bawiphaya gui chü gui neh Missa gänap nak cuh June k'cha 28 ung bi ci gui. Bawiphaya Paulinus phäi Ha, Bawiphaya Jacob Ling Ha Ling lah Bawiphaya Timothy Ling Maung gui k'thum noh khong mang neh suh shang ci gui. Catholic gui cuh Missa gänap nak kä mi gah nak ba phih sho lo ca kya ci.  Ami mät ng'bum neh taigü shuh shan nak phih bi hti ci gui ah kya ci. Catholic yum k'chang gui cuh yei kyai neh ami yum nak phih m'khän neh k'tha nak ci gui a kya ci. 

Add new comment

3 + 15 =