Bä ca Monica

Bä ca Monica

Käni ca htangu,htak'pa gui ka vai
amiktui m'hlon neh Khãnpùghí ah ng'üng'pa ca nu tumat ah kia ci.
Nupa kä zeinak neh,kä ng'ai ciah hmo gui
Khãnpùghí nawh hngaphlan gui hlä.
Bä ca Monica zun u neh nu gui avan nawh phi
Shushan nak bi lo lei lei u hlä.ä

Add new comment

1 + 6 =