Bä ca Mother Theresa among

Mother Theresa among
Maa mah tumat ah kya ci. Du dawng ci gui lah goi pai ci gui m'htei khai gui kä om ci k'chang k'du gui m'htei gui ci. Caa phih m'thei neh du dawng ci gui teng nak ung a ming thang ci a kya ci. Bä ca k'chang nga Catholic noh m'düih ca kya ci.

Add new comment

2 + 10 =