Nu Bawi ah Cikputi poi

Turkey lah Christian ng'tuk nak ung Cikputi ah ng'ngäng nak

Christian lah Turkey gui ami ng'tuk nak ung Cikputi cik nak ngon Christian kchang gui cuh ng'ngäng ci gui. Cikputi ah bä nak cuh avan noh a hmat vai m'hlüm k'tai lo ci. Shuh ami shan na phäh a mi ng'ngäng ci neh phih yum ci gui. October 7th k'hngüp cuh Nu Bawi ah Cikputi poi ah kya ci.

Add new comment

4 + 3 =