Tui däm ci

Tachilek ah tui däm ci

Kho a aa  nak kcha ät hlok lo lo ci tah Tachilek mango pum ung tui däm neh a mi im ung tui lut hleih a m'shah gui dawng ci gui. M'va khaw pum ng'tuk nak om hleih tui phih däm hleih avan yai ca neh kya ci gui. Shei a mi yoih nak gui ung tui lut neh avan shai kä yoi ba ci gui. 

Add new comment

10 + 3 =