Saya Kyüi Tam Khanpughi ah bi a bi nak kum 25 a be nak

Silver Jubilee bi ci gui
Saya Kyüi Tam noh Khanpughi ah bi a bi nak kum 25 a be nak cuh Mindat mango k'phui pigo ah bi ci gui. Kyaungkhui mah neh Khanpughi ah bi bi cuh kä loi ci. A k'hmo phih k'ko lo ci. Khanpughi noh a na ghü ah kya hlieh k'tha nak neh bi a kya ci.

Add new comment

2 + 8 =