Bä ca k'chang poi k'hngüp m'cäi nak

Bä ca k'chang tumat a kya vai
Khanpughü noh k'chang a tüi pyan cuh amät on a om tu vai ah kya ci. Bä ca k'chang tumat a kya vai ah Khanpughi noh ng'yak hlu ci. Mihmi k'chang gui cun phih bä ca k'chang a kya vai ah mi läk tu vai ah kya ci. M'cäi nak avan noh ng'ngai tu vä. Ng'ngai tu shüm vä.

Add new comment

7 + 10 =