Dai-kho yum nak a gok lo kum hma-kip a be nak

“ဒိုင်ရ်နယ်တွင်ကက်သလိစ်သာသနာတော်စတင်ရောက်ရှိခြင်းသမိုင်းအကျဥ်း”

 • 1972ခုနစ်တွင်ဖာရ်သာဘယ်နယ်ဒင်းသည်ပထမဦးဆုံးကြုံလောင်းရွာတွင်ရောက်ရှိလာပြီး၊ကက်သလစ်ဘာသာဝင်မူလတန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးဘီစိမ်းယောနေအိမ်တွင်တည်းခိုကာ၊မစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပူဇော်ပေးပြီးမယ်တော်ကိုသဒ္ဓါကြည်ညိုခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အကြောင်းကိုဝေဌပေးခဲ့သည်။
 • 1973ခုနစ်တွင်ဖာရ်သာနီကောလားစ်မာန်ထန်းကြွရောက်လာပြီးဦးအွမ်ဟာနေအိမ်၌တည်းခိုကာ
 •  
 • 1974ခုနစ်တွင်ဖာရ်သာနီကောလားစ်မာန်ထန်းနှင့်ဖာရ်သာပေါလီနူးစ်မာန်ဟာဂေတို့ကြွရောက်လာကြပြီးမစ္ဆားတရားတော်မြတ်ပူဇော်ပေးခဲ့ကြပါသည်။
 • 1975ခုနစ်သြဂုတ်လတွင်ဓမ္မဆရာကြီးအန်ထော်နီလိန်းခွီရှိန်းသည်ကြုံလောင်းရွာတွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာပြီးဦးဘူမနား၊ဦးအွမ်ဟာတို့နဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ရင်းနှီးကြကာဦးအွမ်ဟာနေအိမ်
 •  
 • ဆရာကြီးအန်ထော်နီလိန်းခွီရှိန်းသည်မကွီအိမ်နူးရွာတွင်ပထမဦးဆုံးတာဝန်ကျသော်လည်းကက်သလစ်အသင်းတော်ထဲသက်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံသူမရှိသောကြောင့်ကြုံလောင်းရွာသို့ပြောင်းရွှေ့ကာသာသနာပြုခဲ့ပါသည်။ကြုံလောင်းရွာတွင်ပထမဦးဆုံးကက်သလစ်သာသနာတော်ထဲသက်ဝင်
 • (၁)ဦးအွမ်ဟာ(၂)ဦးထန်းလှူပ်(၃)ဦးဟုန်းဘူ(၄)ဦးဘူမနားမိသားစုတို့ဖြစ်ကြ
 •  
 • 1972ခုနစ်မှစတင်၍ပထမဦးဆုံးသက်ဝင်ယုံကြည်သူမိသားစုလေးစုမှအမြစ်သွယ်လာသောကက်သလစ်သာသနာတော်သည်ယခုအခါတွင်ကြုံလောင်းရွာသည်ရွာလုံးကျွတ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး
 •  
 • ထို့ကြောင့်(1989)ခုနှစ်တွင်မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးဦးသန်းအောင်မှမကွီအိမ်နူးရွာကိုပထမဦးဆုံးစီရင်စုအဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးပြီးပထမဦးဆုံးကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်ဖာရ်သာဂျိုးဇက်ကီးခွီအွမ်ကိုခန့်ထားပေးခဲ့ပါသည်။
 • ထိုနောက်ဒုတ်အိမ်နူးရွာကိုလည်းဆရာတော်ကြီးနီကောလားစ်မာန်ထန်းက(2006)ခုနစ်တွင်ဖာရ်သာစတီးဖင်ပါကစ်အားပြင်ဆင်စေပြီး(2007)ခုနစ်တွင်စီရင်စုအဖြစ်တိုးမြှင့်ပေးကာစီရင်စုကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်ဖာရ်သာဂျွန်လျန်ကျင်းပေါင်ကိုခန့်ထားပေးခဲ့ပါသည်။သာသနာတော်အစပျိုးခဲ့သောကြုံလောင်းရွာသည်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများအဓိကထားသာသနာပြုခဲ့ကြသောရွာ၊သာသနာတော်ကိုအဦးဆုံးလက်ခံသောရွာဖြစ်သောကြောင့်(2009)ခုနစ်နိုဝင်ဘာလ(15)ရက်တွင်မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးနီးကောလားစ်မာန်ထန်းမှစီရင်စုအဆင့်သို့တိုးမြှင့်ပေးပြီး၊ဖာရ်သာလောရင်းစ်မောင်းလိန်းကိုကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်ခန့်ထားပေးခဲ့ပါသည်။ထိုမှတစ်ဆင့်ဟာခါးဂိုဏ်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးလူးစီအူးစ်ဟရယ်ကုန်းမှဇုံအဖြစ်သို့(2014)ခုနစ်တွင်တိုးမြှင့်ပေးပြီးဖာရ်သာလောရင်းမောင်းလိန်းအားဇုံခံအဖြစ်တာဝန်ယူစေခဲ့သည်။(2018)ခုနစ်မှလက်ရှိချိန်အထိဖာသာရ္ Joseph Phe Ling Lay တာ၀န္ ခံျဖစ္သည္။ 

 

ဒိုင်ရ်နယ်မှဒေသခံရဟန်းတော်များ

(1)Rev.Fr.Aloysius Nine Shwe

(2)Rev.Fr.Paul Bu Mana

(3)Rev.Fr.Patrick Nine Cheng

(4)Rev.Fr.Anthony Mana Thang(OP)

(5)Rev.Fr.William Ling Ghung

(6)Rev.Fr.Michael Yaw cheng

(7)Rev.Fr.Mathew Ling Ghung

 (8)Rev.Fr.Fancis Bu Ling(OP)

(9)Rev.Fr.Martin Mana Ling

 

ဒိုင်ရ်ဒေသခံသီလရှင်များ

 (1)Sr.Rosa Thang Yong(LWSD)

(2)Sr.Lucia Pam Ling(LWSD)

 (3)Sr.Monica Pai Om(FMM)

 (4)Sr.Mary Len Thang(

 (5)Sr.Maria Ghung Bu Li

(6)Sr.Catherine Hlü Bu

 (7)Sr.Ester Hlu Hung

(8)Sr.Veronica Ng'yüng Hung

(9)Sr.Catherine Sheen Ling(OP)

 

 ဒိုင်ရ်ဒေသခံဓမ္မဆရာကြီးများ

(1)Saya James Mana Phei

 (2)Saya Peter Bu Ling(အနားယူ)

(3)Saya John Ghung Thang(အနားယူ)

 (4)Saya Gregory Bu Mana

 (5)Saya Christopher Ling Mana

 (6)Saya Peter Bu Ghung

(7)Saya Lawrence Nine Ke(အနားယူ)

 (8)Saya Paul Shwe Yaw(အနားယူ)

(9)Saya Peter Thang Ke(ကွယ်လွန်)

(10)Saya Robert Mana Om

(11)Saya David Mana Bu(အနားယူ)

 (12)Saya John Mana Ke

(13)Saya Andrew Bu Thang

(14)Saya Mathew Nung Ling(အနားယူ)

 (15)Saya Timothy Mana Thang(အနားယူ)

(16)Saya James Ke Mana

 (17)Saya Pius Thang Ling

(18)Saya Justine Ng'lou Thang(အနားယူ)

(19)Saya Henry Thang Mana

(20)Saya Joseph Bu Mana

(21)Saya Joseph Ke Ghung(အနားယူ)

 (22)Saya Nicholas Mana Thang Ling(အနားယူ)

(23)Saya Martin Ke Nine(အနားယူ)

(24)Saya Paul Mana Thang Loon(အနားယူ)

(25)Saya Ignatius Kheng Ling(အနားယူ) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

 

ဒိုင်ရ်နယ်သာသနာပြုခဲ့ကြသောဘုန်းတော်ကြီးများ မကွီအိမ်နူး

(1) Rev.Fr.Joseph Ke Khui Om(1989-1992)

 (2)Rev.Fr.John Deng Cing Khup(1992-1997)

(3)Rev.Fr.Timothy Khui Shing Ling(1998-2001)

(4)Rev.Fr.Anthony Ling Khui shing(2001-2004)

 (5)Rev.Fr.Sebastian Kho Gei Ghung(2004-2006)

(6)Rev.Fr.Stephen Pa Kit(2006-2009)

(7)Rev.Fr.Joseph Thang ke Ghung(2009-2016)

(8)Rev.Fr.Patrick Nine Kheng(2016- )

 

ဒုတ်အိမ်နူး

(1)Rev.Fr.Stephen Pa Kit(2006)

(2)Rev.Fr.John Lian Cin Pau(2007-2009)

(3)Rev.Fr.Joseph Pau Lian Kham(2009-2011)

(4)Rev.Fr.Augustine Mang. Ceu(2011-2015)

 (5)Rev.Fr.Aloysius Nine Shwe(2015- )

 

 ကြုံလောင်း

 (1)Rev.Fr.lawrence Maung Ling(2009-2017)

 (2)Rev.Fr.Aloysius Nine Shwe(2017-2018)

 (3)Rev.Fr.Joseph Phei Ling Lay(2018-

 

ဒိုင်ရ်နယ်တွင်သာသနာပြုခဲ့ကြသောဓမ္မဆရာကြီးများ

(1)Saya Anthony Ling khui shing(1975-1978)

(2)Saya Felix Ke Ning(1977-1981)

 (3)Saya Dominic Ling Ke(1978-1981)

(4)Saya Ng'lou Nine

 (5)Saya Moses Om Ha(1983-1986)

 (6)Saya Mathew Ling Thang(1986-1989)

 (7)Saya Ghung Ha(1989-1990)

 (8)SayaJohnBosco Ke Shing Om(1984-1996)

(9)Saya Joseph Gei Maung(1984-1995)

 (10)Saya Callistus Ha Maung(1982-1991)

(11)Saya Bosco Law Ghing(1992-2002)

 (12)Saya Peter Khui shing Ghung(1992-)

 (13)Saya Peter Law Phei(1992- )

 (14)Robert Maung Shing(1996-1999)

 (15)Saya Ha Ling

(16)Saya Ling Law

(17)Saya Peter Mong Om(1990-1993) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

 

Add new comment

1 + 5 =