Kyün hloi a k'thum nak Salan ng'äi

Salan ng'äi
Tuh-ngoi Bawi ah kchü-m'cha gui mi ng'yak kheng geng lo u neh m'lung hnga mi cung e ko.
Bawi Khanpughi cuh yei kyai nak a kchü-m'kha on mi m'tam ko. Bawi ah ng'khai ng'lang nak cuh mi m'tam ko.
Lo vä Bawi mi m'shüm kchuk neh a maa ah mi m'khu khu dawk neh mi m'tam ko.

Add new comment

2 + 17 =