Ng'äi thai ng'äi vä

NG’ÄI THAI NG’ÄI VÄ  ( No. 182)

Key-G               G              D7           B7                      Em

Refrain:  Ng’äi a k’thai-awn Bawi cuh m’tam vä.

                                      Am7       D7            G

               Kho m’htung khan ka noh Bawi cuh m’tam vä.

                                D7           B7                       Em

               Ng’äi a k’thai-awn Bawi cuh m’tam vä

                             Am7             D7     G

               M’cu vä al  -  le - lu  -  ia.

 

                   D             Am       D             Em     Am7   D7

1. Bawi-ah chang gui aw zei neh, Bawi-ah ma ah lo vä.

           G         D          Am                 D           C

    A ni ka vai-ah ping päng gui tum neh   ät neh

               Am            D  D7

    ng’äi-awn m’tam vä.

 

2. K’hmo hta gui aw, le t lo vä.

    K’phion Bawi gok lo püi ci.

     A ni nawh nang-ah thüi kiah gui phung cuh

    zei nak gui-ah m’thong kai.

 

3. Bawi-ah tai mah nak hungung hleih

    Kei-ah ng’müi cha zei ci.

    A k’shi gui phung let lo ba khai gui.

     ping päng a ng’gin ng’za neh.

 

Add new comment

2 + 3 =