A Hngüptä ngthukni kkhei vai

Mhngi ngkyu nak

Papashangpughang ah mcäi

Papashangpughang no a khngüptä hleih kyanca a pi bot ah teng vai mcäi ci.

Add new comment

3 + 3 =