Mhni vai among

Papashangpughang no: Christian kchang gui cuh kchi-goh ci ah ghün nak ung tumat lah tumat mhni nak tha vai hlü ci.

Add new comment

5 + 0 =