Election 2020 CNLD,UDP,USDP ung ng'ghü khai gui lah Mindat k'om gui ah ng'hta nak

CNLD,USDP.UDP ung ka ng'vai hta gui

Khawnu m'htung k'cümawng ung ka gui lah 2020 election ung ng'ghü khai gui ah a ng'vai gui ng'hta kaw ci gui. 9/4/2020 ung Mindat manggo Hotel Mindat ung CSO,CCWO, lah Third Eye ung ka gui mah ah Hlawttaw ng'vai hta gui ng'bum neh ng'ge shaw ng'hta ng'ko nak bi ci gui. A cun ah ami ng'hta ng'kaw nak ung Mindat ung ka vai ah a i bi khai gui ci lah a i ami bi vai ci ah amawng gui ng'hta ng'kaw neh pyein ci gui. 

Add new comment

1 + 12 =