Loikaw Hta-ta-na ung k'tai-güi-mang a k'thai a mi gah ah cüimong.

Papashangpughang Francis no Loikaw hta-ta-na khong mang khai ah k'tai-güi-mang Msgr. Celso Ba Shwe cuh March k'cha 29, Wednesday k'hnüp ung k'tai-güi-mang ah k'bäi ca kyak ci.
K'tai-güi-mang Msgr. Celso Ba Shwe cuh 1964 kum, July k'cha 22 k'hngüp ung ng'tüi neh, 1994 kum, April k'cha 16 k'hngüp ung bawiphaya ah kya tuk ca kayk ci.
K'tai-güi-mang a k'thai ah kyak ca, Msgr. Celso Ba Shwe cuh a shih ah chüt hleih k'khanpughi ah bi a k'ni ah a bi hing vai ah a van no mi k'tai güi tu pe ko.

Add new comment

6 + 5 =