Matupi Parish ah mong.

 Matupi Parish Bawiphaya ah kyak ciah  Bawiphaya Joseph Se Yom no M'tung k'cho khaw ung om ciah Matupi mang-go ung ah Catholic Pahta a ng'tüi om lo tu ah mong cuh shin ah na m'thei-m'kan tu ba gui ciah kyak ci.

Add new comment

2 + 14 =