Papashangpughang Francis lah Indonisia ghuin khaw ah ka a ng'vai hta ng'hnguk khai goi.

Papashangpughang Francis lah Indonisia ghuin khaw ung ka a ng'vai hta Ridwan Kamil (the govenor of west Java, Indonisia) cuh Vatican ghuin khaw ah ng'hnguk khai goi ciah k'tai güi mang (the Bishop of Bandung, Antonius Subianto Bunjamin) no Governor Kamil on ng'hngu ni neh pyein ca kyak ci.

Indonisai ghuin khaw ah ka a ng'vai hta Governor Kamil no Vatican ghuin khaw ah theit neh Papashangpughang on ka ning k'hnguk khai ci neh May k'cha 17 k'hngüp, Bandung ung pyein ca kyak ci.

https://bit.ly/3wudzhP

Add new comment

1 + 12 =