K'taigüimang a k'thai a mi k'bäi ah a mong.

Dominican bawiphaya ng'toi ung ka bawiphaya Fr. Napoleon Sipalay cuh Philipines ghuin kaw, Diocese of Alaminos ung k'taigui mang a k'thai ah Papashangpughang Francis no k'bäi ca kykak ci.

Papahangpughang Fancis no January k'cha 28 k'hngüp ung, Dominican bawiphaya ng'toi ung ka bawiphaya Fr. Napoleon Sipalay cuh Philipines ghuin kaw, Diocese of Alaminos ung k'taigui mang a k'thai ah k'bäi ca kyak ci.

A cun ah taigüi mang a k'thai,  Fr. Sipalay cuh 1970 kum, October k'cha 20 k'hngüp ung Davao Mang-go ung ng'tui ca kyak ci. A ni cuh, 1988 kum ung Dominican bawiphaya ng'toi ung hteit tu neh 1997 kum Aprial k'cah 5 ung bawiphaya ah kya lo tuk ca kyak ci.

Tuh chüi, Philipines ghuin khaw ung om ca hta-hta-na (Diocese) k'cheit (8) ung cuh taigüi mang kä om ca kyak ci.

 

Add new comment

1 + 18 =