Deacon no kyong ng'pyi neh poih a gah tu ah mong.

M'tung k'cho khaw, Mindat Mang-go ung ka Deacon Martin Mana ling  (Hakha hta-hta-na) no American ghuin khaw ung ca a ng'thei ng'thang tu ng'pyi hleih May k'cha (15) k'hngüp ung Poih (graduation) ghah tuk ca kyak ci.

Mindat Mang-go, M'Kui-Imnu mang go k'thai ah kah Deacon M'nai ng'ling cuh Amarican ghuin khaw, Indiana khaw ung om ca (Saint Meinrad Seminary & School of Theology) kyong ung khaw kum k'hma (5) ca a ng'thai ng'thang tu ng'pyi hleih Master of Divinity ciah poih cuh gah tuk ca kyak ci.

Deacon Martin m'Nai ng'Ling cuh a tuh shu kum kä sho ba pha hleih bawiphaya ah kya lo tuk khai ah kya hleih k'khanpughi ah bi cuh a shih ah chüt hleih a bi tu hing vai ah Deacon ka vai ah ng'lung na neh suh mi shan tu pe ko.

 

Add new comment

9 + 0 =