"K'taigü vä" ciah Bawi Gei ah m'cäi man

Bawiphaya Se Thang ah m'cäi nak

Bawi Gei noh "k'taigü vä" a ci hti cuh mi van noh mi hmat ci. A i kya hleih a cun a ci hti cuh avan noh kä ng'ngah tüh ci. Tuhbäih a shin a yaica nak om lo hleih Bawi Gei ah piein man cu shüm lo ba a kya ci. Mi van mi yaica mi dawng güi güi ci. Khanpughi noh mik mi ah suh shan cuh na ngai gui khai täng täng cuh mi yum ci. A mät a yum nak phäh phäh avan no suh shang ci. Mi yaica dawng nak kum goi lo lo ci. A pi hta gui ah mi hmat lo ci. Mi ng'thuh vai, mi dawng vai mi hmat lo ci. Mi ng'ä nak gui phih mi hmat lo ci. Cun a kya hleih mi van noh mi ng'ngaih nak neh mi om vai. Bawi Gei ah piein man hlo a suh shang neh mi om ko. Khanpughi no na gung gui khai, Khanpughi mi äp ko. A i phih Khanpughi ah kut tung vah om ci.

Add new comment

9 + 1 =