Franciscan mamah ng'toi ah among.

Franciscan mamah ng'toi ah a mong lah mamah ng'toi m'va khaw ung a gok lo nak kum 125 Jubilee poi ah a mong mamah m'gu-mang no na m'thein tu gui ci.

Add new comment

8 + 0 =