St. Francis Xavier Koyin gui a mong

St. Francis Xavier koyin gui among

Shin a Mindat mango ung ami om lo nak sho lo ca St. Francis Xavier koyin gui cuh Khanpughi ah mong lam bi nak phih sho lo ca kya ci. Mindat Boarder ung a k'hmo gui m'thei gui neh om ci gui ah kya ci.

Add new comment

1 + 9 =