"K'khanmopi ah om ca ka mi ning pa" ng'ä.

Bawiyeisu no a na m'thei gui ah k'tai güi nak ah kyak ca "K'khanmopiah om ca ka mi ning pa aw" cuh ng'ä a k'thai on a mi ng'ä.

Add new comment

1 + 6 =