Khanpughi ah kchü ng'thu khei vai among

Imitation of Christ - Part 5
Khanpughi ah ng'thu on ghün vai among hma nak
Khanpughi ah chü ng'thu gui khei neh on ghüng ci cuh bi ci nei. Theing theing neh bi ci ah kya ci. Bä cang cia m'lung on na khei vai. Khanpughi ah kchü ng'thu khei vai ah a hlü among me ng'ngai ko. Nami bä ni.

Add new comment

1 + 4 =